ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)