ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม ในการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564 สพฐ. จังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์