สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ เด็กหญิงธัชกานต์ มากมูลพล นักเรียนชั้น ม.1/1 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้เดินทางลงพื้นที่ พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ เด็กหญิงธัชกานต์ มากมูลพล นักเรียนชั้น ม.1/1 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต ณ วัดคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ เด็กหญิงนันทิดา มีมาก นักเรียนชั้น ม.2/2 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนจนได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในเบื้องต้น