นักเรียน โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เข้ารับรางวัลรางวัล “เด็กและเยาวดีเด่น” ประจำปี 2565

📣 นักเรียน ท.พ. เข้ารับรางวัลรางวัล “เด็กและเยาวดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจิราพร บุญเหลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เข้าร่วมการรับมอบโล่ เกียรติบัตร และของที่ระลึก “เด็กและเยาวชนดีเด่น” คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ การมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ได้จัดมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รางวัล พิธีมอบรางวัลประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับประเทศ จำนวน ๘ ราย การมอบโล่ เกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ราย และการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้แก่เด็กดีเด่นเนื่องในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ ราย ต่อมา เวลา ๑๑.๓๐ น. นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บำรุง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครู ร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีร่วมกับ นางสาวจิราพร บุญเหลือ ณ จุดเช็กอิน โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม—————————-ข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์เผยแพร่ #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม#โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม#TPSC#สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์—————————-#รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น#ประจำปี๒๕๖๕