การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

วัน ศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์