การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแคพิทยาคม และนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของนายสมแพง อินอาน ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์