สพม.นครสวรรค์ ประชุมทางไกลร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด เรื่องการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียน ประชุมทางไกลร่วมกับโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Google Meeting ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์