พิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาและวิทยากรบรรยายรายวิชา “หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทาน”

วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาและวิทยากรบรรยายรายวิชา “หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทาน” และตรวจเยี่ยมในการเปิดเรียน On Site ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม