รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ Click

ผังสนามสอบ Click

สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ Click

สนามสอบที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ Click

สนามสอบที่ ๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ Click

สนามสอบที่ ๔ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม Click

ขอคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑