การประเมินสัมฤทธิการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565  นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการให้คำปรึกษา/ที่เลี้ยง(Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของ นายสมแพง อินอาน ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ผ่านระบบทางไกล Google Meet