สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี วันทอง รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. 

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  และนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี วันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมแสงเทียน ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์