การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. 

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์