ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (The Nineteenth International Junior Science Olympiad : 19th IJS0)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

(The Nineteenth International Junior Science Olympiad : 19th IJS0)