สพม.นครสวรรค์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ในรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 จาก นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารรัตนินทร์สโรช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

🔺ภาพเพิ่มเติม วันครู @โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
🔻https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GrB_LJ-Z2kWMBzE8zQkyp1329m1y1lnq