สพม.นครสวรรค์ และ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ตรวจ ATK

วัน ศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร เข้ารับการตรวจ ATK เพื่อความพร้อมในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2565 และร่วมกับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นำโดย นายชาญชัย ชนิดสะ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน ทำการตรวจ ATK โดยคณะกรรมการคุมสอบเข้า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยรวมจำนวนทั้งหมด 65 คน โดยได้รับการสนับสนุนในการตรวจจากฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์