โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ของคณะการแสดงและนักแสดงงานประเพณีแห่จ้าวพ่อ-จ้าวแม่เก้าเลี้ยว ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 8:00 น. นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา พร้อมด้วยครูดรุณี วลัญช์อารญะ ครูสุเทพ วิสิทธิเขต และครูมงคลชัย ไวกสิกรรม และนักเรียนที่เป็นนักแสดงและนักดนตรีวงโยธวาธิต เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ของคณะการแสดงและนักแสดงงานประเพณีแห่จ้าวพ่อ-จ้าวแม่เก้าเลี้ยว ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมกับคณะกรรมการศาลจ้าวพ่อ-จ้าวแม่เก้าเลี้ยว โดยมีนายนิวัฒน์ วลัญช์อารญะ ประธานคณะกรรมการฯพร้อมด้วย นายกิตติวัฒน์ เลิศพรตสมบัติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯและนายวิศิษฐ์ วลัญช์อารยะ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ณ ศาลจ้าวพ่อ-จ้าวแม่เก้าเลี้ยว บริเวณริมแม่น้ำปิง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์