บวชเรียน IPS รุ่นที่ 6 International Program Scholarship พัฒนาภาษา พัฒนาจิตใจ โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ ม.6 ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI มอบทุนการศึกษา เปิดรับสมัครชายไทยบวชเรียน  International Program Scholarship (IPS) หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 9 เมษายน2565 

บวชเรียน IPS รุ่นที่ 6 International Program Scholarship พัฒนาภาษา พัฒนาจิตใจ

โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ ม.6 ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI มอบทุนการศึกษา เปิดรับสมัครชายไทยบวชเรียน  International Program Scholarship (IPS) หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 9 เมษายน2565