ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ เข้ารับการตรวจ ATK ครั้งที่ 2

“รายงานผลการตรวจ ATK ครั้งที่ 2” โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ผลเป็น Negative (-) สามารถทำการเรียนการสอนออนไซด์ (Onsite) ได้ตามปกติ ส่วนข้อมูลจะได้รายงานอำเภอตากฟ้าต่อไป / ขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่ได้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้