นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับสนับสนุนการตรวจ ATK จาก เทศบาลนครนครสวรรค์ ก่อนเปิดเรียนตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19

เทศบาลนครนครสวรรค์สนับสนุนการตรวจ ATK นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ก่อนเปิดเรียนตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 ที่เบื้องต้นให้เข้าเรียนตามความสมัครใจ หมุนเวียนห้องละไม่เกิน 25 คน

10 ม.ค. 65 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมายให้นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจ ATK นักเรียนเพื่อการเตรียมการเปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 ของโรงเรียนนครสวรรค์
ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ได้สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ โดยที่โรงเรียนนครสวรรค์เป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ที่ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านทางเทศบาลนครนครสวรรค์ การดำเนินการดังกล่าว เป็นการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนที่สมัครใจมาเรียนในรูปแบบ On Site ก่อนเปิดทำการเรียนการสอนตามแผนการเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19 ของโรงเรียนนครสวรรค์ ที่เบื้องต้นจะให้นักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียน หมุนเวียน ห้องละไม่เกิน 25 คน

ข้อมูลและภาพโดย เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์