การเสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน”

วัน จันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมรับชมการเสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ชี้แจงนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ (5 on) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดonsite ของทุกโรงเรียน อย่างปลอดภัยโดยความร่วมมือของ ศธ. กับ สธ. พร้อมด้วย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ในการชี้แจงสถานการณ์ความรุนแรงของโอมิครอนทั้งไทยและต่างประเทศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโอมิครอนในสถานศึกษา  รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย พูดในเรื่องความรุนแรงและการแพร่ระบาดของโอมิครอน  นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ Admin Facebook จากเพจดัง “Infectious ง่ายนิดเดียว” พูดถึงประเด็นการติดเชื้อโควิดในพื้นที่ (พิษณุโลก) ความรุนแรงและความคิดเห็นในการเปิดเรียน  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชีแจงการกำกับติดตามมาตรการในโรงเรียนสังกัดสพฐ และ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชีแจงนโยบายในการเปิดเรียน Onsite ของสถาบันการศึกษาในสังกัด รับชมผ่าน OBEC Channel ณ ห้องประชุมสารสนเทศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์