การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู

วัน ศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบทางไกล Google Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์