รับสมัครคัดเลือกชำาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายมาดำรงคำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้อำนวยการหน่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์