สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ณัฐวรรณ  จันทรวงศ์ คุณแม่ของนางสาวรัชนีวรรณ์ คำเฉลียว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ณ วัดโคกหม้อ อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี