สพม.นครสวรรค์ ประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการภารกิจองค์กร และร่วมฟังเทศนาธรรม ถวายผ้าป่าและถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์

วัน พุธ ที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมการประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการภารกิจองค์กร โดยร่วมฟังเทศนาธรรม โดย พระมหาไพโรจน์ เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ เจ้าอาวาสวัดเทพสามัคคีธรรม “ธรรมะกับการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” และ ถวายผ้าป่า ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยบรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน” โดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ บรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างความสามัคคี สู่การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์