การประเมินวิสัยทัศน์ในการบริการจัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายมาโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบการย้ายเพิ่มเติม)

วัน อังคาร ที่ 4 มกราคม 2565  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นกรรมการ การประเมินวิสัยทัศน์ในการบริการจัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายมาโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบการย้ายเพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมสานฝัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1