สพม.นครสวรรค์ ประชุมความรู้ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ Omicron จากทีมแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมความรู้ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ Omicron จากทีมแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดย น.พ.อำนาจ  น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายแพทย์ทรงวุฒิ ประสพสุข แพทย์หญิงกมลทิพย์ ประสพสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และ ดร.วันเพ็ญ สุทธิโกมิทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น วัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ผ่านระบบ Video Conference Google Meeting ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์