สพม.นครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564

วัน พุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีการแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดย ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1gMLcdY2ce-HMWlgLUm0d20bjtCZgMteI