สพม.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ ผู้อำนวยการสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วัน จันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ ผู้อำนวยการสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณศาลา 8 วัดนครสวรรค์