ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผ่านระบบ Microsoft Team

วัน เสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในการอบรมระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Microsoft Team