การพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้โอวาสและให้กำลังใจ การพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์