ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site โรงเรียนวังข่อยพิทยา

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทกศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพรนักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา