การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2564

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์