บุคลากร โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เข้ารับวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 (Pfizer) พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มและทุนสนับสนุนขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

22 ธ.ค. 64 บุคลากร โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เข้ารับวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 (Pfizer) พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มและทุนสนับสนุนขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อ.บรรพตพิสัย เพื่อขอบคุณที่ท่านให้บริการและอำนวยความสะดวก กับลูกๆ นักเรียนและบุคลากรของ ร.ร. เป็นอย่างดียิ่ง