พิธีเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มจิตวิทยาความมั่นคงของการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.สพฐ. รุ่น 8)

วัน อังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย นางชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมของการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 และร่วมพิธีเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มจิตวิทยาความมั่นคงของการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพมหานคร