ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ผ่านระบบ Microsoft Team

วัน เสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ในการอบรมระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Microsoft Team