สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ นายธวัชชัย เพ็งสอน นักเรียนชั้น ม.6/2 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียน โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ พร้อมด้วย นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ นายธวัชชัย เพ็งสอน นักเรียนชั้น ม.6/2 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วัดบึงปลาทู ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์