นางเมตตา​ ถวิล​ไทย​ ศึกษา​นิเทศ​ก์​ ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์​  ประจำปี 2564

วันอังคาร​ ที่ 14 ธันวาคม​ 2564 เวลา 09.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​นครสวรรค์ ​มอบ​หมา​ยให้​นางเมตตา​ ถวิล​ไทย​ ศึกษา​นิเทศ​ก์​ ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์​  ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” โดยท่านผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​การเปิดงานวันนี้ ณ โรงแรมแกรนด์​ฮิลล์​ รีสอร์ท​แอนด์​สปา​ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์