บุคลากร สพม.นว เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต 

วัน จันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์