ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์  ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 520/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์