งานพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯเล่ม42

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ พร้อมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม 42 จำนวน 36 โรงเรียน และโรงเรียนนครสวรรค์ ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการจัดนิทรรศการในพิธีรับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯเล่ม 42 ของจังหวัดนครสวรรค์มอบในวัน พฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

ขอบคุณภาพจาก https://drive.google.com/drive/folders/1kzbElwFKly6V5uDh8mTIHAV6qLFfcqIx

ภาพเพิ่มเติม