การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ HCEC

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ HCEC และวางแผนการดำเนินการดำเนินการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบและวิธีการบริหารงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การโอนจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์