พิธีเปิดอาคารเรียนพุทธเวสาลี 50 ปีไพศาลีพิทยา 

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนพุทธเวสาลี 50 ปีไพศาลีพิทยา พร้อมด้วย นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา