รองผอ.สพม.นว และคณะ เยี่ยมชม โคก หนอง นา ลาดยาวโมเดล

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และ นางสาววรัญตราแก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเยี่ยมชมโคก หนอง นา ลาดยาวโมเดล ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.  ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม