สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทาน

วัน อังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทาน โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว (LQ) หรือศูนย์พักคอย (CI) เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีจำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา โรงเรียนไพศาลีวิทยา โรงเรียนตะคร้อพิทยา โรงเรียนวังบ่อวิทยา โรงเรียนพนมรอกวิทยา โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา โรงเรียนทับกฤชพัฒนา โรงเรียนหนองบัว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์