สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Siteโรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และ นางสาววรัญตราแก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจค้นหาเชื้อไวรัสด้วยการใช้ ATK ของครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Site และร่วมเยี่ยมชมโคก หนอง นา ลาดยาวโมเดล ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม