สพม.นครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) 2565

วัน ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.สยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์