การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA โรงเรียนเขาทองพิทยาคม

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นวิทยากรเรื่องการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ในการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม