ประกาศผลคัดเลือก คุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปี 2564

สพม.นครสวรรค์ ประกาศผลการคัดเลือก คุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปี 2564