ปฐมนิเทศพนักงานราชการ สพม.นครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์