ประชุม สพท. 4 เขต ใน กศจ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 16/2564

วัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และนางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล เข้าร่วมการประชุม สพท. 4 เขต ใน กศจ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 16/2564 ผ่านระบบทางไกล google meeting